TERUG NAAR BEGINPAGINA
 

NIEUWS
BEVRIJDERS
HERDENKINGEN
ADOPTIEKLAS
COMITÉ 
September 1944
VIDEO
TOEN - NU
CONTACT
LINKS
SITE MAP

HERDENKINGEN
Nationale dodenherdenking 4 mei 2005
 
Zoals op veel plaatsen in Nederland werd ook in Eerde stil gestaan bij de slachtoffers van de tweede wereldoorlog en van oorlogen die daarna nog zijn gevoerd en waarvan sommigen helaas nog steeds voortduren. In de vroege avond van 4 mei vertrokken we vanaf het kerkplein van Eerde naar het Airborne monument. Bij het monument had de vereniging Wheels een aantal legervoertuigen opgesteld, die een sfeervol decor vormden voor de dodenherdenking.
De herdenking bestond uit een aantal toespraken, afgewisseld met stemmige muziek van fanfare “De Echo der Bergen”. Na een kort welkomstwoord richtte Erwin Janssen names het Airborne Comité Eerde het woord tot de aanwezigen. Hij sprak over het nationale thema van de herdenking van dit jaar: “Vrijheid delen is de kunst”.


Adoptiegroep


The Last Post

Terug naar  HERDENKINGEN
Daarna vertelden enkele leerlingen van de adoptiegroep wat zij hadden geleerd over de bezetting. Ook vertelden de leerlingen over hun bezoek aan Kamp Vught in april. De vreselijke manier waarop in de oorlog mensen in dat kamp werden behandeld, had grote indruk op de leerlingen gemaakt. 
Namens de gemeente Veghel sprak wethouder Van de Ven - van Lee. Zij ging in op de rol van kunst in oorlogstijd. In tijden van onderdrukking klampen mensen zich vast aan hun eigen cultuur. Kunstuitingen geven dan houvast. Maar machthebbers gebruiken kunst ook voor hun propaganda.
Na de toespraken werden er bloemen gelegd. Als eerste legden leerlingen van de adoptiegroep een bloemstuk. Daarna werden bloemen gelegd namens het gemeentebestuur van Veghel, de Dorpsraad Eerde, de Vereniging van Airborne Vrienden en het Airborne Comite Eerde.
Vervolgens werd door Pastor Hamers een gebed uitgesproken, waarna Hans Verhagen “The Last Post” speelde. Als afsluiting speelde de fanfare het Wilhelmus.
In zijn slotwoord memoreerde Erwin Janssen hoe mensen in Eerde de muziekkunst gebruikten om tijdens de bezetting het samenscholingsverbod te omzeilen. Het was namelijk in 1942 dat Pastoor Willenborg fanfare De Echo der Bergen oprichtte. Hij zorgde voor de instrumenten en bracht de leden de eerste beginselen van de muziek bij. Tijdens de repetities werd niet alleen muziek gemaakt, maar werden ook zaken besproken die voor de bezetters geheim moesten blijven.
Toevallig was het op 4 mei 2005 precies 60 jaar geleden dat De Echo der Bergen haar eerste openbare optreden verzorgde. Wij zijn blij dat we tot op de dag van vandaag nog steeds van de muziek kunnen genieten en dat we altijd op de muzikale ondersteuning van de fanfare mogen rekenen.